C910 – Akut lymfatisk leukemi [ALL]

ICD-10 kod för Akut lymfatisk leukemi [ALL] är C910.

Diagnosen klassificeras under kategorin Lymfatisk leukemi (C91), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Akut lymfatisk leukemi [ALL]:

ICD-kod C910
Diagnos Akut lymfatisk leukemi [ALL]
Kategori C91, Lymfatisk leukemi
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)