C911 – Kronisk lymfatisk leukemi av B-cellstyp [B-KLL]

ICD-10 kod för Kronisk lymfatisk leukemi av B-cellstyp [B-KLL] är C911.

Diagnosen klassificeras under kategorin Lymfatisk leukemi (C91), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Kronisk lymfatisk leukemi av B-cellstyp [B-KLL]:

ICD-kod C911
Diagnos Kronisk lymfatisk leukemi av B-cellstyp [B-KLL]
Kategori C91, Lymfatisk leukemi
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)