C913 – Prolymfocytleukemi av B-cellstyp

ICD-10 kod för Prolymfocytleukemi av B-cellstyp är C913.

Diagnosen klassificeras under kategorin Lymfatisk leukemi (C91), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Prolymfocytleukemi av B-cellstyp:

ICD-kod C913
Diagnos Prolymfocytleukemi av B-cellstyp
Kategori C91, Lymfatisk leukemi
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)