C914 – Hårcellsleukemi

ICD-10 kod för Hårcellsleukemi är C914.

Diagnosen klassificeras under kategorin Lymfatisk leukemi (C91), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Hårcellsleukemi:

ICD-kod C914
Diagnos Hårcellsleukemi
Kategori C91, Lymfatisk leukemi
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)