C916 – Prolymfocytleukemi av T-cellstyp

ICD-10 kod för Prolymfocytleukemi av T-cellstyp är C916.

Diagnosen klassificeras under kategorin Lymfatisk leukemi (C91), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Prolymfocytleukemi av T-cellstyp:

ICD-kod C916
Diagnos Prolymfocytleukemi av T-cellstyp
Kategori C91, Lymfatisk leukemi
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)