C917 – Annan lymfatisk leukemi

ICD-10 kod för Annan lymfatisk leukemi är C917.

Diagnosen klassificeras under kategorin Lymfatisk leukemi (C91), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Annan lymfatisk leukemi:

ICD-kod C917
Diagnos Annan lymfatisk leukemi
Kategori C91, Lymfatisk leukemi
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)