C918 – Mogen B-cellsleukemi av Burkitt-typ

ICD-10 kod för Mogen B-cellsleukemi av Burkitt-typ är C918.

Diagnosen klassificeras under kategorin Lymfatisk leukemi (C91), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Mogen B-cellsleukemi av Burkitt-typ:

ICD-kod C918
Diagnos Mogen B-cellsleukemi av Burkitt-typ
Kategori C91, Lymfatisk leukemi
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)