C919 – Lymfatisk leukemi UNS

ICD-10 kod för Lymfatisk leukemi UNS är C919.

Diagnosen klassificeras under kategorin Lymfatisk leukemi (C91), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Lymfatisk leukemi UNS:

ICD-kod C919
Diagnos Lymfatisk leukemi UNS
Kategori C91, Lymfatisk leukemi
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)