C921 – Kronisk myeloisk leukemi [KML], BCR/ABL-positiv

ICD-10 kod för Kronisk myeloisk leukemi [KML], BCR/ABL-positiv är C921.

Diagnosen klassificeras under kategorin Myeloisk leukemi (C92), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Kronisk myeloisk leukemi [KML], BCR/ABL-positiv:

ICD-kod C921
Diagnos Kronisk myeloisk leukemi [KML], BCR/ABL-positiv
Kategori C92, Myeloisk leukemi
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)