C922 – Atypisk kronisk myeloisk leukemi, BCR/ABL-negativ

ICD-10 kod för Atypisk kronisk myeloisk leukemi, BCR/ABL-negativ är C922.

Diagnosen klassificeras under kategorin Myeloisk leukemi (C92), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Atypisk kronisk myeloisk leukemi, BCR/ABL-negativ:

ICD-kod C922
Diagnos Atypisk kronisk myeloisk leukemi, BCR/ABL-negativ
Kategori C92, Myeloisk leukemi
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)