C923 – Myelosarkom

ICD-10 kod för Myelosarkom är C923.

Diagnosen klassificeras under kategorin Myeloisk leukemi (C92), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Myelosarkom:

ICD-kod C923
Diagnos Myelosarkom
Kategori C92, Myeloisk leukemi
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)