C927 – Annan specificerad myeloisk leukemi

ICD-10 kod för Annan specificerad myeloisk leukemi är C927.

Diagnosen klassificeras under kategorin Myeloisk leukemi (C92), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Annan specificerad myeloisk leukemi:

ICD-kod C927
Diagnos Annan specificerad myeloisk leukemi
Kategori C92, Myeloisk leukemi
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)