C928 – Akut myeloisk leukemi med dysplasi med multilinjärt ursprung

ICD-10 kod för Akut myeloisk leukemi med dysplasi med multilinjärt ursprung är C928.

Diagnosen klassificeras under kategorin Myeloisk leukemi (C92), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Akut myeloisk leukemi med dysplasi med multilinjärt ursprung:

ICD-kod C928
Diagnos Akut myeloisk leukemi med dysplasi med multilinjärt ursprung
Kategori C92, Myeloisk leukemi
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)