C929 – Myeloisk leukemi, ospecificerad

ICD-10 kod för Myeloisk leukemi, ospecificerad är C929.

Diagnosen klassificeras under kategorin Myeloisk leukemi (C92), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Myeloisk leukemi, ospecificerad:

ICD-kod C929
Diagnos Myeloisk leukemi, ospecificerad
Kategori C92, Myeloisk leukemi
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)