C946 – Myelodysplastisk och myeloproliferativ sjukdom, ej klassificerad

ICD-10 kod för Myelodysplastisk och myeloproliferativ sjukdom, ej klassificerad är C946.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra leukemier med specificerad celltyp (C94), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Myelodysplastisk och myeloproliferativ sjukdom, ej klassificerad:

ICD-kod C946
Diagnos Myelodysplastisk och myeloproliferativ sjukdom, ej klassificerad
Kategori C94, Andra leukemier med specificerad celltyp
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)