C966 – Unifokal Langerhanscellshistiocytos

ICD-10 kod för Unifokal Langerhanscellshistiocytos är C966.

Diagnosen klassificeras under kategorin Övriga och ospecificerade maligna tumörer i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad (C96), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Unifokal Langerhanscellshistiocytos:

ICD-kod C966
Diagnos Unifokal Langerhanscellshistiocytos
Kategori C96, Övriga och ospecificerade maligna tumörer i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)