C968 – Histiocytärt sarkom

ICD-10 kod för Histiocytärt sarkom är C968.

Diagnosen klassificeras under kategorin Övriga och ospecificerade maligna tumörer i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad (C96), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Histiocytärt sarkom:

ICD-kod C968
Diagnos Histiocytärt sarkom
Kategori C96, Övriga och ospecificerade maligna tumörer i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)