D002 – Cancer in situ i magsäcken

ICD-10 kod för Cancer in situ i magsäcken är D002.

Diagnosen klassificeras under kategorin Cancer in situ i munhåla, esofagus och magsäck (D00), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Cancer in situ i magsäcken:

ICD-kod D002
Diagnos Cancer in situ i magsäcken
Kategori D00, Cancer in situ i munhåla, esofagus och magsäck
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)