D015 – Cancer in situ i lever, gallblåsa och gallgångar

ICD-10 kod för Cancer in situ i lever, gallblåsa och gallgångar är D015.

Diagnosen klassificeras under kategorin Cancer in situ i andra och ospecificerade delar av matsmältningsorganen (D01), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Cancer in situ i lever, gallblåsa och gallgångar:

ICD-kod D015
Diagnos Cancer in situ i lever, gallblåsa och gallgångar
Kategori D01, Cancer in situ i andra och ospecificerade delar av matsmältningsorganen
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)