D019 – Ospecificerad lokalisation av cancer in situ i matsmältningsorgan

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av cancer in situ i matsmältningsorgan är D019.

Diagnosen klassificeras under kategorin Cancer in situ i andra och ospecificerade delar av matsmältningsorganen (D01), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av cancer in situ i matsmältningsorgan:

ICD-kod D019
Diagnos Ospecificerad lokalisation av cancer in situ i matsmältningsorgan
Kategori D01, Cancer in situ i andra och ospecificerade delar av matsmältningsorganen
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)