D023 – Cancer in situ i andra delar av andningsorganen

ICD-10 kod för Cancer in situ i andra delar av andningsorganen är D023.

Diagnosen klassificeras under kategorin Cancer in situ i mellanöra och andningsorgan (D02), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Cancer in situ i andra delar av andningsorganen:

ICD-kod D023
Diagnos Cancer in situ i andra delar av andningsorganen
Kategori D02, Cancer in situ i mellanöra och andningsorgan
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)