D024 – Ospecificerad lokalisation av cancer in situ i andningsorganen

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av cancer in situ i andningsorganen är D024.

Diagnosen klassificeras under kategorin Cancer in situ i mellanöra och andningsorgan (D02), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av cancer in situ i andningsorganen:

ICD-kod D024
Diagnos Ospecificerad lokalisation av cancer in situ i andningsorganen
Kategori D02, Cancer in situ i mellanöra och andningsorgan
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)