D039 – Ospecificerad lokalisation av melanom in situ

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av melanom in situ är D039.

Diagnosen klassificeras under kategorin Melanom in situ (D03), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av melanom in situ:

ICD-kod D039
Diagnos Ospecificerad lokalisation av melanom in situ
Kategori D03, Melanom in situ
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)