D050 – Lobulär cancer in situ

ICD-10 kod för Lobulär cancer in situ är D050.

Diagnosen klassificeras under kategorin Cancer in situ i bröstkörtel (D05), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Lobulär cancer in situ:

ICD-kod D050
Diagnos Lobulär cancer in situ
Kategori D05, Cancer in situ i bröstkörtel
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)