D051 – Cancer in situ i körtelgångarna

ICD-10 kod för Cancer in situ i körtelgångarna är D051.

Diagnosen klassificeras under kategorin Cancer in situ i bröstkörtel (D05), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Cancer in situ i körtelgångarna:

ICD-kod D051
Diagnos Cancer in situ i körtelgångarna
Kategori D05, Cancer in situ i bröstkörtel
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)