D059 – Ospecificerad lokalisation av cancer in situ i bröstkörtel

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av cancer in situ i bröstkörtel är D059.

Diagnosen klassificeras under kategorin Cancer in situ i bröstkörtel (D05), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av cancer in situ i bröstkörtel:

ICD-kod D059
Diagnos Ospecificerad lokalisation av cancer in situ i bröstkörtel
Kategori D05, Cancer in situ i bröstkörtel
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)