D067 – Cancer in situ i andra delar av cervix

ICD-10 kod för Cancer in situ i andra delar av cervix är D067.

Diagnosen klassificeras under kategorin Cancer in situ i livmoderhalsen (D06), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Cancer in situ i andra delar av cervix:

ICD-kod D067
Diagnos Cancer in situ i andra delar av cervix
Kategori D06, Cancer in situ i livmoderhalsen
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)