D069A – Höggradig intraepitelial skivepitellesion (HSIL) i cervix

ICD-10 kod för Höggradig intraepitelial skivepitellesion (HSIL) i cervix är D069A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Cancer in situ i livmoderhalsen (D06), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Höggradig intraepitelial skivepitellesion (HSIL) i cervix:

ICD-kod D069A
Diagnos Höggradig intraepitelial skivepitellesion (HSIL) i cervix
Kategori D06, Cancer in situ i livmoderhalsen
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)