D072 – Cancer in situ i vagina

ICD-10 kod för Cancer in situ i vagina är D072.

Diagnosen klassificeras under kategorin Cancer in situ i andra och ospecificerade könsorgan (D07), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Cancer in situ i vagina:

ICD-kod D072
Diagnos Cancer in situ i vagina
Kategori D07, Cancer in situ i andra och ospecificerade könsorgan
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)