D090 – Cancer in situ i urinblåsan

ICD-10 kod för Cancer in situ i urinblåsan är D090.

Diagnosen klassificeras under kategorin Cancer in situ med annan och ospecificerad lokalisation (D09), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Cancer in situ i urinblåsan:

ICD-kod D090
Diagnos Cancer in situ i urinblåsan
Kategori D09, Cancer in situ med annan och ospecificerad lokalisation
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)