D091 – Cancer in situ i andra och ospecificerade urinorgan

ICD-10 kod för Cancer in situ i andra och ospecificerade urinorgan är D091.

Diagnosen klassificeras under kategorin Cancer in situ med annan och ospecificerad lokalisation (D09), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Cancer in situ i andra och ospecificerade urinorgan:

ICD-kod D091
Diagnos Cancer in situ i andra och ospecificerade urinorgan
Kategori D09, Cancer in situ med annan och ospecificerad lokalisation
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)