D097 – Cancer in situ med andra specificerade lokalisationer

ICD-10 kod för Cancer in situ med andra specificerade lokalisationer är D097.

Diagnosen klassificeras under kategorin Cancer in situ med annan och ospecificerad lokalisation (D09), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Cancer in situ med andra specificerade lokalisationer:

ICD-kod D097
Diagnos Cancer in situ med andra specificerade lokalisationer
Kategori D09, Cancer in situ med annan och ospecificerad lokalisation
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)