D099 – Ospecificerad lokalisation av cancer in situ

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av cancer in situ är D099.

Diagnosen klassificeras under kategorin Cancer in situ med annan och ospecificerad lokalisation (D09), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av cancer in situ:

ICD-kod D099
Diagnos Ospecificerad lokalisation av cancer in situ
Kategori D09, Cancer in situ med annan och ospecificerad lokalisation
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)