D103 – Benign tumör i andra och ospecificerade delar av munhålan

ICD-10 kod för Benign tumör i andra och ospecificerade delar av munhålan är D103.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i munhåla och svalg (D10), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Benign tumör i andra och ospecificerade delar av munhålan:

ICD-kod D103
Diagnos Benign tumör i andra och ospecificerade delar av munhålan
Kategori D10, Benign tumör i munhåla och svalg
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)