D104 – Benign tumör i tonsill

ICD-10 kod för Benign tumör i tonsill är D104.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i munhåla och svalg (D10), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Benign tumör i tonsill:

ICD-kod D104
Diagnos Benign tumör i tonsill
Kategori D10, Benign tumör i munhåla och svalg
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)