D109 – Ospecificerad lokalisation av benign tumör i svalget

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av benign tumör i svalget är D109.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i munhåla och svalg (D10), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av benign tumör i svalget:

ICD-kod D109
Diagnos Ospecificerad lokalisation av benign tumör i svalget
Kategori D10, Benign tumör i munhåla och svalg
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)