D110 – Benign tumör i parotiskörteln

ICD-10 kod för Benign tumör i parotiskörteln är D110.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i de stora spottkörtlarna (D11), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Benign tumör i parotiskörteln:

ICD-kod D110
Diagnos Benign tumör i parotiskörteln
Kategori D11, Benign tumör i de stora spottkörtlarna
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)