D117 – Benign tumör i andra stora spottkörtlar

ICD-10 kod för Benign tumör i andra stora spottkörtlar är D117.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i de stora spottkörtlarna (D11), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Benign tumör i andra stora spottkörtlar:

ICD-kod D117
Diagnos Benign tumör i andra stora spottkörtlar
Kategori D11, Benign tumör i de stora spottkörtlarna
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)