D120 – Benign tumör i caecum

ICD-10 kod för Benign tumör i caecum är D120.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i tjocktarm, ändtarm, anus och analkanal (D12), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Benign tumör i caecum:

ICD-kod D120
Diagnos Benign tumör i caecum
Kategori D12, Benign tumör i tjocktarm, ändtarm, anus och analkanal
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)