D122 – Benign tumör i colon ascendens

ICD-10 kod för Benign tumör i colon ascendens är D122.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i tjocktarm, ändtarm, anus och analkanal (D12), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Benign tumör i colon ascendens:

ICD-kod D122
Diagnos Benign tumör i colon ascendens
Kategori D12, Benign tumör i tjocktarm, ändtarm, anus och analkanal
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)