D123 – Benign tumör i colon transversum

ICD-10 kod för Benign tumör i colon transversum är D123.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i tjocktarm, ändtarm, anus och analkanal (D12), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Benign tumör i colon transversum:

ICD-kod D123
Diagnos Benign tumör i colon transversum
Kategori D12, Benign tumör i tjocktarm, ändtarm, anus och analkanal
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)