D124 – Benign tumör i colon descendens

ICD-10 kod för Benign tumör i colon descendens är D124.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i tjocktarm, ändtarm, anus och analkanal (D12), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Benign tumör i colon descendens:

ICD-kod D124
Diagnos Benign tumör i colon descendens
Kategori D12, Benign tumör i tjocktarm, ändtarm, anus och analkanal
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)