D126 – Ospecificerad lokalisation av benign tumör i kolon

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av benign tumör i kolon är D126.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i tjocktarm, ändtarm, anus och analkanal (D12), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av benign tumör i kolon:

ICD-kod D126
Diagnos Ospecificerad lokalisation av benign tumör i kolon
Kategori D12, Benign tumör i tjocktarm, ändtarm, anus och analkanal
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)