D127 – Benign tumör i rektosigmoidala gränszonen

ICD-10 kod för Benign tumör i rektosigmoidala gränszonen är D127.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i tjocktarm, ändtarm, anus och analkanal (D12), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Benign tumör i rektosigmoidala gränszonen:

ICD-kod D127
Diagnos Benign tumör i rektosigmoidala gränszonen
Kategori D12, Benign tumör i tjocktarm, ändtarm, anus och analkanal
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)