D135 – Benign tumör i extrahepatiska gallgångarna

ICD-10 kod för Benign tumör i extrahepatiska gallgångarna är D135.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i andra och ofullständigt angivna delar av matsmältningsorganen (D13), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Benign tumör i extrahepatiska gallgångarna:

ICD-kod D135
Diagnos Benign tumör i extrahepatiska gallgångarna
Kategori D13, Benign tumör i andra och ofullständigt angivna delar av matsmältningsorganen
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)