D136A – Intraduktal papillär mucinös neoplasi (IPMN) i pankreas, involverar huvudgången

ICD-10 kod för Intraduktal papillär mucinös neoplasi (IPMN) i pankreas, involverar huvudgången är D136A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i andra och ofullständigt angivna delar av matsmältningsorganen (D13), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Intraduktal papillär mucinös neoplasi (IPMN) i pankreas, involverar huvudgången:

ICD-kod D136A
Diagnos Intraduktal papillär mucinös neoplasi (IPMN) i pankreas, involverar huvudgången
Kategori D13, Benign tumör i andra och ofullständigt angivna delar av matsmältningsorganen
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)