D139 – Ofullständigt angivna lokalisationer av benign tumör i matsmältningsorganen

ICD-10 kod för Ofullständigt angivna lokalisationer av benign tumör i matsmältningsorganen är D139.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i andra och ofullständigt angivna delar av matsmältningsorganen (D13), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ofullständigt angivna lokalisationer av benign tumör i matsmältningsorganen:

ICD-kod D139
Diagnos Ofullständigt angivna lokalisationer av benign tumör i matsmältningsorganen
Kategori D13, Benign tumör i andra och ofullständigt angivna delar av matsmältningsorganen
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)