D141A – Larynxpapillom

ICD-10 kod för Larynxpapillom är D141A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i mellanöra och andningsorgan (D14), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Larynxpapillom:

ICD-kod D141A
Diagnos Larynxpapillom
Kategori D14, Benign tumör i mellanöra och andningsorgan
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)