D142 – Benign tumör i trakea

ICD-10 kod för Benign tumör i trakea är D142.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i mellanöra och andningsorgan (D14), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Benign tumör i trakea:

ICD-kod D142
Diagnos Benign tumör i trakea
Kategori D14, Benign tumör i mellanöra och andningsorgan
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)