D144 – Ospecificerad lokalisation av benign tumör i andningsorgan

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av benign tumör i andningsorgan är D144.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i mellanöra och andningsorgan (D14), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av benign tumör i andningsorgan:

ICD-kod D144
Diagnos Ospecificerad lokalisation av benign tumör i andningsorgan
Kategori D14, Benign tumör i mellanöra och andningsorgan
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)